//

Sibculo krijgt een kleuterschool

De mooiste kleuterschool staat in Sibculo. Tenminste, dat was in augustus 1962 het geval, toen de school werd geopend. Zeven jaar was over de bouw vergaderd, maar uiteindelijk was het gelukt om de kleuters een mooie plek te bezorgen. Niet dat ze alleen maar in de open lucht hadden gespeeld, want het hervormd verengingsgebouw had hun al die jaren onderdak geboden, maar pas nu hadden ze een eigen plek, aangepast aan de nieuwste eisen.
De inspectrice van het kleuteronderwijs, mejuffrouw Brandts uit Emmen, mocht de officiële opening verrichten. Ze kreeg van de kleuters een vier meter lange sleutel van zilverpapier, met in de neus een echte sleutel om de deur te openen.

Windesheim
Bij de opening was ook het vroegere hoofd van de Christelijk Nationale school aanwezig, de heer Lichterink. Hij had de naam van de school bedacht: Windesheim. Die naam gaf de verbinding weer tussen het klooster in Sibculo en het plaatsje Windesheim onder Zwolle, waar het moederklooster was gevestigd. “Afgezonderd van de grote wereld leidden de monniken een sober leven om in de strijd tegen adders en bosmieren devotelijk te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus”, schreef de journalist. En vanwege dat ‘leven naar het voorbeeld van Christus’ paste de naam Windesheim zo goed bij de nieuwe kleuterschool, vond de voormalige meester.

Zangkoor
Lichterink was in 1962 hoofd van een lagere landbouwschool in het Groningse Oldekerk (de journalist schreef Oudekerk, waarschijnlijk omdat hij dacht dat Oldekerk een dialectnaam was). Hij vertelde tijdens de openingsbijeenkomst nog eens hoe hij in Sibculo was terecht gekomen. Toen hij solliciteerde was er een overvloed aan onderwijzers. Maar liefst 189 sollicitanten probeerden die ene plek in Sibculo te bemachtigen. Acht stuks mochten een proefles geven waaronder Lichterink. De proefles was goed verlopen en hij kon de baan krijgen onder één voorwaarde: het schoolbestuur had namelijk gehoord dat hij goed kon zingen en Sibculo had behoefte aan een zangvereniging. Als Lichtrink nu bereid was een zangvereniging op te richten kreeg hij de benoeming. Aldus geschiedde.