Psalm 127 op een gevelsteen

“Als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter”. Een gedeelte uit Psalm 127, te vinden op een steen in het steegje dat van de Hardenberger Markt naar de Voorstraat loopt. In vroeger jaren noemde men die plek, de kruising van dat steegje met de Voorstraat, “Het Kruis”. En enige tijd geleden heeft de steeg ook een naam gekregen: Kruissteeg.

Na de brand
Tot voor enkele jaren was de steen aan een andere tak van het kruis te vinden, namelijk in de Voorstraat zelf, in de voorgevel van het hoekhuis waarin nu een drogisterij is gevestigd. Op die plek is zo’n drie eeuwen geleden het huis gebouwd waarin voor het eerst de gevelsteen was gemetseld. Dat pand was één van de eerste huizen die na de grote brand van 8 mei 1708, toen bijna heel Hardenberg is afgebrand, weer werd opgebouwd. Héél Hardenberg lijkt misschien veel, maar bedacht moet worden dat het stadje toen wel erg klein was: in totaal werden 115 van de 118 huizen een prooi van de vlammen.

Herinnering
De godvruchtige eigenaar van de nieuwe woning wilde met de spreuk op de gevelsteen de herinnering aan die brand levendig houden. De laatste keer dat de woning werd verbouwd en de oorspronkelijke steen weer werd ingemetseld was aan het begin van de zestiger jaren. Spar-winkelier Luisman vernieuwde het hele pand, maar de gevelsteen wilde hij niet missen. Dat wilde de huidige eigenaar ook niet, toen hij enkele jaren geleden het pand opnieuw compleet vernieuwde. De steen werd naar een bedrijf gebracht om schoongemaakt te worden, maar daar heeft men hem laten vallen. Herstel was niet meer mogelijk. De drogist heeft toen een nieuwe gevelsteen laten vervaardigen, die echter niet meer in de voorkant, maar in de zijkant van het pand werd gemetseld.