/

Pompstation Oostloorn

Het lijkt alsof er altijd een tankstation heeft gestaan bij de kruising N34/Haardijk in Hardenberg. Toch is het nog geen driekwart eeuw geleden dat Henk Oostenbrink daar een garagebedrijf annex benzinepomp heeft neergezet. Oostenbrink had voordien een bedrijf aan de Hessenweg, in het pand waar jarenlang Dorgelo een zaadhandel had, waarin later een pluimveepraktijk was gevestigd en tegenwoordig fietsenmaker Slot een onderkomen heeft gevonden.

Een monteur die er lang heeft gewerkt is Tinus Lambers uit Hardenberg. In het Salland’s Volksblad van 16 mei 1952 stond dat Jentinus Lambers geslaagd was aan de Ambachtsschool in Coevorden voor het diploma Motor- en Rijwielhersteller. In datzelfde jaar kon hij beginnen bij garage Oostenbrink aan de Hessenweg.

“We werkten er met vijf man. Veel in die tijd, want wie had er nou een auto. Maar het bedrijf reed ook met taxi’s en auto’s voor ziekenvervoer.” Een jaar later, in 1953, werd een nieuw tankstation bij de kruising gebouwd. “In een gat dat eerst gevuld werd met zand. Voor de fundering werden stenen gebruikt die afkomstig waren van een afgebroken fabriek in Rijssen. Het model van het benzinestation, met die opvallende luifel, was afkomstig van Shell. Je zag ze toentertijd overal in het land. Eerst was het alleen een werkplaats met winkeltje. Later kwam er een doorsmeerkelder naast. Onder het winkeltje was een soort cafetaria, beroemd om z’n gehaktballen, en er was een slaapkamer.”

Het tankstation was dag en nacht geopend, zodat de monteur annex pompbediende ook nachtdienst had. “Gemiddeld moest ik er een keer of drie per nacht uit, een grote jas om de pyjama geslagen, om vrachtwagenchauffeurs te helpen. Die kelder was een geliefde plek voor kantonniers van Rijks- en Provinciale Waterstaat. ‘s Winters, als ze opgeroepen konden worden voor gladheidsbestrijding, was die kelder hun vaste plek. Overdag kwamen ze regelmatig in de werkplaats, net als de Wegenwacht en de Koninklijke Marechaussee. Vaak stonden er dan zoveel mensen om de kachel dat de monteurs in de werkplaats kou leden.”

Het tankstation was trouwens in meerde opzichten multifunctioneel. De drumband van Heemse, onder leiding van Derk Smit, heeft de kelder jarenlang als oefenruimte gebruikt. Het opvallende tankstation was al verdwenen toen het bedrijf werd overgenomen door Mastebroek uit De Krim. Alleen een deel van de tegels uit het winkeltje is bewaard gebleven: in de douche bij Lambers thuis! Onder leiding van Mastebroek werd het tankstation aan de Haardijk vernieuwd, uitgebreid, er kwamen meer pompen en een grote werkplaats. Lambers heeft er tot 1993 gewerkt. In dat jaar ging hij met de VUT, na een monteursloopbaan van meer dan 41 jaar.