Melk

De melkfabriek in Hardenberg was ooit de trots van de streek. En niet alleen vanwege de kwaliteit, of omdat het regionale producten voortbracht of voor werkgelegenheid zorgde, nee, de omvang was iets om een beetje met de borst vooruit te lopen. Hardenberg telde mee.

Dinsdagmorgen 18 november 1958 werd de twintig miljoenste liter melk afgeleverd bij zuivelfabriek Salland. Voor de journalist van De Vechtstreek een gebeurtenis om een artikel en foto’s aan te besteden. “Een dergelijke jaarproductie heeft die fabriek nog nooit eerder verwerkt en daarmede is zij het punt gepasseerd op grond waarvan zij tot de flinke zuivelfabrieken uit Nederland mag worden gerekend. Er zijn kleine fabrieken, middelgrote ondernemingen en dan zijn er misschien nog wel meer variaties aan te wijzen, maar in de zuivelwereld is een overschrijding van twintig miljoen liter toch wel een belangrijke maatstaf.”

Salland was terecht gekomen in de groep van de grotere zuivelfabrieken. De fabriek was er zó trots op dat de Nederlandse vlag, met de kleuren in de juiste volgorde, fier wapperde in de najaarswind.

De gelukkige leverancier van de twintig miljoenste liter melk was Jan Veurink van de Ommerweg. Directeur De Wit van de melkfabriek had voor hem een nieuwe melkbus als cadeau. De melkrijder die de twintig miljoenste liter naar de fabriek had gereden was Stoeten uit Ommen. Hij kreeg een nieuwe melkemmer als cadeau.

Veurink had samen met zijn vrouw een gemengd bedrijf: akkerbouw, koeien en varkens. Goeie kwaliteit, “want gaan zijn stamboekvarkens niet helemaal naar Tsjecho-Slowakije?”, noteerde de journalist die aanwezig was bij de overhandiging van de cadeaus. “Ze hebben die mensen uit dat verre land hier zelf wel op het erf gehad en al was het dan ook niet mogelijk om een vlot gesprek met hen te voeren: ze wisten elkaar wel te vinden en er werden goede zaken gedaan.”