Meester Kruizenga

De huidige bewoners van de woning Gramsbergerweg 48 in Hardenberg kunnen misschien nog de kast en de plek waar ooit de kachel stond herkennen op deze foto. Hierop is de eerste eigenaar te zien, meester Jan Kruizenga. Hij liet het huis bouwen in 1925, drie maanden nadat hij zijn functie als hoofd der school van openbare lagere school en Ulo aan de Stationsstraat had neergelegd.

De aanbesteding werd gehouden in café De Bruin, van de joodse caféhouder, winkelier, drukker en wethouder Ru de Bruin. Dat café stond op de hoek van de Voorstraat en de Fortuinstraat. De laagste inschrijver voor de bouw van het woonhuis was de firma G. Zweers & Zn. voor een bedrag van 5.690 gulden.

Kruizenga heeft er gewoond tot zijn overlijden in februari 1941. Dat was ruim 16 jaar nadat hij gestopt was met zijn baan. Tijdens de viering van zijn 70e verjaardag schreef de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant dat Kruizenga van 1915 tot eind 1924 hoofd der school was, maar dat hij wegens gezondheidsproblemen zijn functie moest neerleggen. “Bij zijn afscheid werd hij op grootse wijze gehuldigd. Hij bleef hier wonen en gelukkig nam zijn gezondheidstoestand een gunstige wending, waardoor het hem mogelijk was zijn krachten te blijven geven ten bate van het algemeen.”

Meester Kruizinga heeft na zijn afscheid maar ook daarvoor al veel maatschappelijke functies bekleed. Hij was in 1917 een van de oprichters van de plaatselijke VVV, de verenging die het toerisme in Hardenberg en omgeving wilde bevorderen. Verder was hij lid van een commissie die zich bezig hield met schoolverzuim, kerkvoogd van de Hervormde kerk en hij was redacteur van de lokale krant De Vechtstreek en correspondent van de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant. Die schreef bij zijn overlijden: “De ontslapene was zacht van aard en leefde met al zijn medemensen in volmaakte harmonie. Met hem is een bekwaam, ijverig, en nauwgezet onderwijzer en een achtenswaardig burger heengegaan.”

Ook over zijn artikelen was ‘de Zwolse’ zeer te spreken. De inhoud was verantwoord, bovendien waren stijl en taal tot in de puntjes verzorgd. “Jarenlang is hij een onzer meest gewaardeerde medewerkers geweest. Het was een voorrecht de heer Kruizenga te hebben leren kennen”, zo besloot de redactie de lofzang.

Meester Kruizenga is begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg in Hardenberg.

De foto van meester Kruizenga is gemaakt door fotograaf Jan Heukels, Voorstraat 25 in Hardenberg.