Mans Bollemaat

Mans Bollemaat was boer in Diffelen, maar hij was meer dan dat. Onder meer voorzitter van de ruilverkavelingscommissie Rheeze-Diffelen. En in die functie er verantwoordelijk voor dat de boeren in dat gebied niet het recht in eigen hand namen. “Wanhopige Diffeler boeren zien geen uitkomst meer”, luidde de dramatische kop in Het Noord-Oosten.

“Een verschrikkelijke toestand is dat in Diffelen. Wanneer de boeren hun oogst moeten binnenhalen, dan zijn de wegen bezet met lange files auto’s vol toeristen die naar de Oldemeijer willen. En er is nog geen uitzicht in deze droevige zaak.”

“Het gezagsgetrouwe volk van Diffelen weet het niet meer. Ze hebben nu al jaren geworsteld met het probleem van al de bepalingen van natuurbescherming. Daarnaast laat de ruilverkaveling op zich wachten en worden de wegen in de zomermaanden in beslag genomen door toeristen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang de vraag werd gesteld of het niet beter was het recht in eigen hand te nemen: de weg voor de toeristen blokkeren.”

Bollemaat lukte het als voorzitter met moeite ‘zijn mensen’ af te brengen van ondoordachte daden. Uiteindelijk kwam het allemaal goed: de ruilverkaveling kwam er, de brug over de Vecht waar toeristen gebruik van maakten werd vervangen en de wegen naar de Oldemeijer werden vernieuwd. Voor zijn jarenlange werk voor de gemeenschap kreeg Hermannes Zwaantinus Bollemaat in april 1992 een koninklijke onderscheiding.