Jan Sloot

Het is maar een enkele zin in een verhaal over de Trouw-groep Bergentheim – de verzetsmensen in de Tweede Wereldoorlog die deze illegale krant drukten en verspreiden – waarin de naam van Jan Sloot wordt genoemd:

“Nog dezelfde nacht haalde hij al het bezwarend materiaal uit de boerderij van Derk Jan te Rietstap weg. Hij had daarbij een paar goede helpers uit Sibculo, namelijk bakker Jan Sloot en diens knecht Jan Prenger. Het  materiaal werd door Sloot en Prenger naar Sibculo vervoerd op een bakfiets. Sloot droogde de nat geworden papieren in de bakkerij.”

Wie is die bakker uit Sibculo?

Jan Sloot is op 7 augustus 1906 geboren in Sibculo, in een gezin met 12 kinderen waarvan 7 een volwassen leeftijd hebben bereikt. Hij is overleden op 31 oktober 1991 in Westerhaar.

Toen hij 15 was verliet Jan zijn geboortedorp. Hij bakte zijn eerste broden in Enter. Later ventte hij de broden in Wierden. Alles ging in die tijd op de fiets. Ook in Sibculo, waar opa Sloot een woonstee had gekocht. De eerste dag dat de bakkerij in werking was gesteld bakte hij 200 broden, die hij zelf op zijn bakfiets uitventte.

Die bakkerij was gebouwd in 1933, het jaar waarin hij was getrouwd met Jacoba Schippers, dochter van een veenbaas uit Bergentheim. De aanbesteding van de woning met winkel aan de Kloosterdijk 93 was gegund aan Slot & Ten Brinke uit Hardenberg.


Sloot was een goed vakman, want regelmatig verschenen berichten in de regionale bladen dat hij prijzen had gewonnen. Bijvoorbeeld in 1936 tijdens vakwedstrijden in Deventer, waar hij excelleerde met zijn water busbrood, witbrood gemaakt op basis van water. Of in juni 1939, tijdens de NEBA-tentoonstelling in Steenwijk, met prijzen voor water busbrood, melk busbrood en krentenbrood (Volgens de krant kwam Sloot uit Sibculo, gemeente Bergentheim…)

Niet alleen tijdens de oorlog was Jan Sloot actief voor Trouw, ook na de oorlog bleef hij zich inzetten voor dit dagblad, dat vanuit de illegaliteit een ‘gewone’ krant was geworden. In april 1945, toen Overijssel nog maar amper was bevrijd, plaatste hij een advertentie in de Almelose editie van Trouw waarin een flink, actief persoon werd gevraagd voor het bezorgen van Trouw in Sibculo en omgeving.

Trouw was een christelijke krant en dat paste bij Sloot. Hij was dan ook meer dan 25 jaar bestuurslid van de christelijke lagere school in zijn dorp en meerdere malen ouderling van de gereformeerde kerk.

Bakkers
Jan Sloot was een van de vele bakkers in het zuidelijk deel van de gemeente Hardenberg. Begin jaren ’50 telden Bergentheim, Sibculo, Mariënberg, Beerzerveld en hun omgeving maar liefst 19 bakkers. Bijna allemaal eenmansbedrijven, met soms dezelfde klanten: op maandag en dinsdag de ene bakker, op donderdag en vrijdag een andere (op woensdag werd niet gebakken). De klanten steunden hun bakkers, helemaal als ze lid waren van dezelfde kerk.

Bakker Cees Schipper uit Bergentheim was deze inefficiënte manier van werken een doorn in het oog. Hij regelde een gesprek met collega-bakkers om tot een vorm van samenwerking te komen. Uiteindelijk vormden vanaf 1957 Schipper in Bergentheim, Sloot in Sibculo, Maat in Mariënberg en Olsman in Oud-Bergentheim de basis voor de centrale bakkerij De Noordoosthoek, een vennootschap onder firma. Het waren allemaal maatschappelijk betrokken christelijke bakkers: actief in kerk, schoolbestuur en soms in het gemeentebestuur. De centrale broodbakkerij werd gevestigd in Bergentheim, maar de winkels van de bakkers bleven allemaal open.

Schoolbestuur en onderwijzend personeel, ca. 1950.

Toen de V.O.F. in 1965 werd omgezet in een N.V. liet Jan Sloot zich vervangen door zijn zoon Henk. Tien jaar later, in januari 1975, stopte bakker Sloot definitief, op 68-jarige leeftijd. Hij liet zo’n beetje tegenover de woning-winkel een bungalow bouwen waar hij samen met zijn echtgenote Coba van zijn pensioen kon genieten. Zijn vrouw overleed in 1989, hij in 1991. Beiden zijn begraven op de begraafplaats in Sibculo.

Uiterst links de winkel aan de Kloosterdijk in Sibculo.