Interview met Drewes

De (voormalige) gemeente Hardenberg ontving in 1978 de 30.000e inwoner. Voor Het Dagblad en Het Noord-Oosten een goede gelegenheid om in een extra bijlage aandacht te besteden aan de groei van Hardenberg.

Eén van de geïnterviewden was rector J.H. (Jan Hendrik) Drewes van de scholengemeenschap Jan van Arkel. Drewes was in 1958 naar Hardenberg gekomen om een Christelijke HBS van de grond te krijgen. Behalve door zijn werk als rector was hij een bekende Hardenberger geworden doordat hij raadslid was voor Gemeentebelangen (op de foto rechts, in het midden ARP-raadslid Fred Hamhuis en links CdK van Overijssel Niers) en voorzitter van het ziekenhuisbestuur.

“De HBS was een school waar de Hardenbergers erg aan moesten wennen”, vertelde Drewes. “De school liep ver vooruit op het gezin. Het viel ons bijvoorbeeld nogal eens op dat sommige kinderen zo lang op het toilet bleven. Wij realiseerden ons echter niet dat elektrisch licht en waterleiding volkomen nieuw voor hen waren. Knoppen en kranen werden langdurig uitgeprobeerd.”

De rector wist zich nog te herinneren dat de kinderen veelal via de predikant op de HBS terecht kwamen. “Die ontdekte tijdens de huisbezoeken de zogenaamde ‘slimme’ jongens en die kwamen dan bij ons, ofschoon de ouders het daar vaak helemaal niet mee eens waren. Zo kwam er eens een moeder op school die vanuit de gang haar zoon in een lokaal kon zien zitten. Ze zei toen tegen mij: Doar zit’e nou en hi-j dut niks.”