Het waterschapshuis in Hardenberg

De sloop van het waterschapshuis, juni 2020.

In juni 2020 is het gebouw waar de historische vereniging jaren onderdak heeft gevonden met de grond gelijk gemaakt. Het pand moet plaatst maken voor woningbouw, waardoor het historisch infocentrum met alle boeken, documenten en museale voorwerpen naar het Wilhelminaplein is verhuisd.

Het kantoor aan de Karel Doormanlaan is in mei 1970 officieel in gebruik genomen als waterschapshuis voor het waterschap De Bovenvecht. Tot die tijd was het waterschap – in 1958 ontstaan na een fusie van vele kleine waterschappen – gehuisvest in een noodgebouw aan de Markt, in de tuin van Willem Snel, de secretaris van het waterschap. Dat het zo lang had geduurd voordat er een echt waterschapshuis was gebouwd, was voorzitter Derk Jan Jonkhans een doorn in het oog. Hij wilde een waterschapshuis in het centrum van het werkgebied, maar andere bestuurders durfden niet. Zo’n gebouw kostte veel geld “…en wat zullen de ingelanden dan wel zeggen. Eerst maar eens geld stoppen in de ontwatering van het gebied rond de Vecht.”

In een ruimte van 12 x 5 meter moesten de secretaris, het hoofd van de technische dienst en het bestuur zich maar zien te redden. Dat vonden enkele bestuursleden bij nader inzien toch niet wenselijk en zij pleitten ervoor alsnog een permanent gebouw te betrekken. De 125.000 gulden die dat zou kosten vond een meerderheid opnieuw te veel van het goede, zodat het plan werd afgeschoten.

Plannen voor een nieuw kantoor
Ondertussen werd wel voorzichtig gekeken naar een plek voor het nieuwe waterschapshuis. In 1963 vond men een goede plek: tussen garage Renkema aan de Markt en de haven van Hardenberg. Het stuk grond was eigenlijk te groot, maar er kon samen gebouwd worden met woningcorporatie Beter Wonen, die ook een nieuw onderkomen nodig had. Het plan ging uiteindelijk niet door. Een nieuw idee: het huis en de tuin van Snel kopen. Dat verdween ook in de prullenmand, want Gedeputeerde Staten van Overijssel onthielden hun goedkeuring omdat het terrein in hun ogen te klein was voor nieuwbouw.

Dan maar weer terug naar het voorstel om bij de haven te bouwen, zonder Beter Wonen, maar daar staken B&W een stokje voor. Een te klein gebouw op een te grote plek. Als alternatief bood de gemeente een plek aan de Bruchterweg aan. Beetje duur, dat wel, maar er kon samen gebouwd worden met de ABN-bank. Daar ging het waterschap echter niet mee akkoord, want men wilde een vrijstaand kantoor. Uiteindelijk, na nog enkele ideeën en voorstellen die om uiteenlopende redenen niet gerealiseerd konden worden en na de dreiging om te verhuizen naar Ommen of Gramsbergen, werd een stuk grond aan de Karel Doormanlaan aangeboden: 1000 m2 voor de prijs van 25 gulden per m2.

Kantoor aan de Karel Doormanlaan
Er wordt vergaderd, getekend, opnieuw vergaderd, opnieuw getekend en uiteindelijk komt er een ontwerp uit de bus van architect Herman Hamhuis, waar iedereen mee uit de voeten kan. Behalve Gedeputeerde Staten. Te duur en dus moet er kleiner worden gebouwd. Weer vergaderen, weer tekenen en ondertussen stijgen de bouwkosten. In 1967 wordt door alle partijen ‘ja’ gezegd tegen het bouwplan: een kleiner kantoor, maar tegen dezelfde kosten als het oorspronkelijke, grotere ontwerp.

Het waterschapshuis aan de Karel Doormanlaan in aanbouw.

In mei 1970 hijst de Commissaris van de Koningin in Overijssel, jonkheer Van Nispen tot Pannerden, de waterschapsvlag als officiële openingshandeling. Journalist Willem Seinen schrijft in Het Noord-Oosten dat het twee verdiepingen tellend pand “…een fraai gebouw is geworden. Doelmatig en ruim. Een prachtige zaal voor het bestuur, een uitnemende secretarie, strakke lijnen, een geheel dat fraai verlevendigd is door moderne kleurraamvatting, bloemenbakken en andere voorzieningen.”

De derde verdieping kwam er uiteindelijk toch. In 1991 ging De Bovenvecht op in het nieuwe waterschap Vechtlanden. De medewerkers van fusiepartner Ommerkanaal verhuisden naar Hardenberg, waardoor het waterschapshuis aan de Karel Doormanlaan vergroot moest worden.