Het kwartje van Bemboom

Normaal gesproken dient een journalist zich verre te houden van het geven van een mening in zijn krant. Tenminste, als het een nieuwsartikel betreft. Een commentaarrubriek of column is wat anders, als de scheiding maar duidelijk is. Journalist Willem Seinen van weekblad Het Noord-Oosten had niet zoveel op met dat principe. Hij gaf raadsleden een veeg uit de pan, vertelde burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg wat ze beter moesten doen en zag het als een overwinning als een besluit werd genomen dat zijn goedkeuring kon wegdragen.

Geen verhoging
Seinen was dan ook zeer tevreden toen de gemeenteraad op 12 december 1978 het voorstel van B&W om de toeristenbelasting te verhogen naar de prullenbak verwees. Het college had enkele maanden daarvoor opdracht gekregen van de raad om extra inkomsten te zoeken om de begroting sluitend te krijgen. Die dacht men gevonden te hebben door het invoeren van een bijzondere vorm van toeristenbelasting, namelijk een belasting op dagrecreatie. Omdat het Ponypark Slagharen per jaar zo’n miljoen bezoekers over de vloer kreeg zou een kwartje belasting de gemeente al gauw zo’n 250.000 gulden opleveren, een kleine 115.000 euro.

Het plan bezorgde Ponyparkdirecteur Henk Bemboom zowat een rolberoerte. Of in zijn eigen woorden: “Dit kan ik mentaal niet aan.” Niet het bedrag, want dat was ‘peanuts’ vergeleken met zijn investeringen en omzet. Maar dat je als ondernemer afhankelijk was van de grillen van een gemeenteraad, die nu een kwartje vroeg maar misschien volgend jaar wel twee en over vijf jaar een gulden, dat was voor hem een brug te ver. Bemboom dreigde dan ook de geplande uitbreiding ter waarde van 10 miljoen gulden met een banengroei van 50 medewerkers af te blazen. Sterker nog, hij dacht erover zijn hele bedrijf te verplaatsen naar de Duitse plaats Haren. Bemboom: “Ik heb daar 175 huisjes, een zwembad en een speeltuin. Ik mag er direct 400 huisjes bijbouwen. Haren zweert bij mij en zal mij met open armen ontvangen.”

Willem Seinen was sterk betrokken bij het toerisme in Hardenberg, het VVV-kantoor heeft hij nog een tijdje aan huis gehad, en hij voorzag dat de groei van het toerisme in Hardenberg en omstreken tot stilstand zou komen als het voorstel van B&W zou worden aangenomen. Seinen schreef dan ook uitvoerig over het belastingplan, schakelde jan en alleman in om tegenstand te bieden en kreeg zelfs de Telegraaf zover er een artikel aan te wijden (“Gemeente ligt dwars bij uitbreiding Slagharen”). En het lukte om VVD-kamerlid Waalkens vragen te laten stellen aan de ministers Wiegel en Van Aardenne. Die moesten alles in het werk stellen om het Shetland Ponypark in Slagharen te laten blijven.

Van belang voor de regio
Het Ponypark was niet alleen van belang voor Slagharen, maakte Bemboom tijdens een raadsvergadering duidelijk, maar ook voor ondernemers in de regio. Hij had nog maar pas geleden voor 51.000 gulden vloerbedekking gekocht bij Grit in Hardenberg en transportbedrijf Sierink had in het voorbije jaar voor 175.000 gulden aan zand geleverd. Ondernemer Oosterveen had zijn eenmanszaak op het Ponypark zien groeien naar 11 personen, hij had enkele tonnen geïnvesteerd om er een mooi bedrijfje van te maken. “Verhoog mijn OZB maar met 300% als bijdrage om de gemeentebegroting op orde te krijgen, maar laat dat kwartje toeristenbelasting zitten”, schreef hij aan de gemeenteraad. Dat is toch wel erg beschamend voor het gemeentebestuur, dat een burger van Hardenberg zoiets voorstelt, reageerde Seinen in zijn krant.

Het bleef ondertussen in Het Noord-Oosten artikelen regenen over het kwartje: Rumoer rond Ponypark, Bemboom voelt zich bedrogen, Draait gemeente Ponypark de nek om, Slacht Hardenberg kip met gouden eieren, Onberaden stap van het gemeentebestuur. Het was zelfs zoveel dat wethouder Berenst de lokale journalist vroeg wat hij straks in de krant moest schrijven als de zaak rondom de toeristenbelasting was afgedaan.

Vaststellen begroting
De wekelijkse berichtgeving ging door tot 12 december, toen de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar moest vaststellen. GPV-wethouder Wolter Berenst verdedigde manmoedig het voorstel van B&W, maar de raadsleden gingen niet akkoord. Zeker, de raad had B&W gevraagd te zoeken naar extra belastingmogelijkheden, maar het kwartje voor dagrecreatie was niet de bedoeling.

De uitkomst van het debat stemde Seinen uitermate tevreden. Jammer voor B&W, maar het college had zichzelf in de nesten gewerkt. “Ik heb van meet af aan het college gewaarschuwd voor deze onbezonnen stap”, schreef hij. “Met mijn meer dan 20-jarige betrokkenheid bij het toerisme hadden ze van mij toch wel enig inzicht in de materie mogen verwachten.” Met andere woorden: had nou maar naar de journalist geluisterd dan was er niet zoveel herrie ontstaan.

Henk Bemboom met de prijs voor de best verkochte NS-dagtocht.

En Bemboom? Zijn ‘wereld van plezier’ bleef in Slagharen, hij realiseerde de geplande uitbreiding, kreeg regelmatig een prijs voor de best verkochte NS-dagtocht en kwam met het gemeentebestuur toch wel weer op goede voet te staan. Zelfs zo goed, dat hij op 27 oktober 1993 de erepenning van de gemeente Hardenberg ontving ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Ponypark Slagharen.