De Zwarte Dijk

De naam Zwarte Dijk, de weg tussen Lutten en Slagharen, is de afgelopen vijftig jaar twee keer onderwerp van discussie geweest. De eerste keer was in 1966. Directeur J.H. Bemboom van het Shetland Ponypark in Slagharen had met grote voldoening geconstateerd, zo schreef hij aan het gemeentebestuur van Hardenberg, dat er aan de Zwarte Dijk een prachtige straatverlichting was aangelegd. Van groot belang voor de aanwonenden, vond hij, maar ook voor de bezoekers van zijn park. Het gemeentebestuur werd hiervoor hartelijk bedankt. Er was echter een ‘maar’. “Nu de weg verlicht is, past de naam Zwarte Dijk eigenlijk niet meer bij deze straat. Ik stel daarom voor de naam te veranderen in Hardenbergerweg”, meende Bemboom. Als reden om deze naam te kiezen gaf hij aan, dat het de belangrijkste verbindingsweg was tussen Slagharen en Hardenberg, en dat deze naam gratis publiciteit voor de gemeente Hardenberg zou opleveren.

Hardenbergerweg
Dat seizoen, in 1966 dus, werden er 60.000 à 70.000 overnachtingen verwacht. daarnaast kwamen er nog eens duizenden dagjesmensen. De naam Hardenberg zou dan veel in de publiciteit komen, want Bemboom zou in zijn folders, circulaires en prospectussen steeds de naam ‘Hardenbergerweg’ noteren. “Gezien de bijzondere medewerking die ondergetekende steeds van Uw geacht College ondervindt, wil hij uit sympathie voor het gemeentebestuur van Hardenberg de naam ‘Hardenbergerweg’ met veel genoegen in zijn prospectussen vermelden”, zo eindigde hij zijn brief. Dat kunnen we zomaar niet beslissen, meenden B&W, zodat eerst de Commissie van Bijstand voor Gemeentewerken om advies werd gevraagd. Die schreef op 18 juli 1966 het volgende: “Verandering van de naam werkt verwarrend, aangezien ook in de kern Mariënberg een Hardenbergerweg is. Bovendien heeft onze commissie in het verleden ten aanzien van de straatnaamgeving het standpunt ingenomen, dat historische namen zoveel mogelijk gehandhaafd dienen te worden. Vermeerdering van de publiciteit kan ook worden verkregen wanneer Bemboom op zijn folders vermeldt dat zijn Ponypark in de gemeente Hardenberg is gevestigd.” Jammer voor Bemboom, maar de naam werd niet gewijzigd.

Nieuwe poging
Zeven jaar later, in 1973, was de naam Zwarte Dijk opnieuw onderwerp van discussie. En dit keer was het initiatief om de naam te wijzigen afkomstig van… het gemeentebestuur van Hardenberg! Een deel van de Zwarte Dijk was namelijk net gereconstrueerd waardoor de straat een heel ander aanzien had gekregen. Moeten we dan niet, zo vroegen B&W zich af, de naam meteen ook wijzigen? Niet gek, vond de Commissie voor Gemeentewerken in mei van dat jaar. Er liggen nogal wat terreinen die met sport en recreatie te maken hebben, zodat de naam Zwarte Dijk niet meer passend is. De commissie kwam met de volgende voorstellen, waaruit B&W dan konden kiezen: Hardenbergerweg, Shetlandweg, Recreatieweg en Sportstraat. Voordat B&W antwoord konden geven gingen enkele ambtenaren zich ermee bemoeien. Zij schreven het college dat ze de namen niet erg mooi vonden. “Sportstraten en Hardenbergerweg zijn er al in de gemeente en de namen Recreatieweg en Shetlandweg spreken niet erg aan. Misschien is het beter advies te vragen aan de verenigingen voor Plaatselijk Belang in Slagharen en Lutten”. Akkoord, vonden B&W. Op 23 juli gingen brieven de deur uit aan G.J. Blauwkamp, secretaris van PB Lutten, en A. Sportel (bijgenaamd ‘de burgemeester van Slagharen’), voorzitter van PB Slagharen. Nou verwijten burgers de gemeenteambtenaren wel eens dat die erg langzaam werken, maar ze kunnen er zelf ook wat van. Negen maanden later, op 22 maart 1974, schreef Lutten dat er verdeeldheid heerste binnen de vereniging, maar het merendeel koos ervoor de naam Zwarte Dijk te handhaven. Slagharen antwoordde in dezelfde geest. En dus bleef de straatnaam zoals-ie was.