//

De opening van de openbare mavo

Wat gebeurde er in 1969? De gemeente Hardenberg kreeg een nieuwe burgemeester in de persoon van mr. L. van Splunder (Leo, maar toen werd de burgemeester nog niet bij zijn voornaam genoemd), gereformeerd-Hardenberg vierde de ingebruikname van gemeenschapscentrum De Schakel, Wilma Zemmelink werd als 26.000e inwoner ingeschreven en er werden twee nieuwe scholen in Hardenberg geopend: de openbare lagere school De Brink in Heemse en de gemeentelijke mavo aan de Piet Heinstraat. Beide openbare scholen werden op 23 januari 1969 door een en dezelfde persoon geopend, namelijk de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mr. J.H. Grosheide.


Het herdenkingsboekje van Louis Bruins over de Openbare ULO aan de Stationsstraat in Hardenberg begint bij de start van de school in 1917 en eindigt in 1968. Dat laatste jaartal is niet gekozen omdat de school toen dicht ging of fuseerde, maar omdat er een nieuwe school op een andere plek was gebouwd. Zes jaar eerder was de openbare lagere school verhuisd van de Stationsstraat naar de Van Speykstraat en nu was het de beurt aan het overgebleven deel. Ook naar de zeeheldenbuurt, namelijk naar de Piet Heinstraat. Gemeentelijke school voor mavo werd de nieuwe naam van de school, want vanwege de mammoetweg waren de hbs, de ulo en de mms verdwenen en werd de huishoudschool lhno genoemd en de ambachtsschool lts.

De genodigden voor de officiële opening werden die donderdagmiddag in de trouwzaal van het gemeentehuis ontvangen door locoburgemeester Zandrie Valkman, omdat Hardenberg nog geen nieuwe burgemeester had na het vertrek van burgemeester Jan Slot naar Ede. Die was overigens wel aanwezig, noteerde journalist Willem Seinen in zijn weekblad Het Noord-Oosten.
Waar staatssecretaris Grosheide het in zijn toespraak had over het instellen van een commissie die een interim-advies zou geven over de kwaliteit van scholenbouw, vertelde Valkman een aardser verhaal, over de grote behoefte die Hardenberg had om haar onderwijsinstellingen goed onder dak te brengen. Natuurlijk, de bouw van de Brinkschool en de mavo waren in dank aanvaard, maar wat extra hulp was niet verkeerd. Dat Grosheide geen zak met geld in zijn dienstauto had meegenomen wist Valkman ook wel, maar omdat diverse scholen nog ondergebracht waren in barakken zou hij Hardenberg een goede dienst bewijzen door de geldstroom een duwtje in de goede richting te geven. De richting van Hardenberg, wel te verstaan.

De staatssecretaris vertelde verder dat hij hoopte, dat ook in Hardenberg para-scholaire activiteiten zouden plaatsvinden in de nieuwe schoolgebouwen. Daarmee bedoelde hij dat zowel jeugd als ouderen de scholen zouden gebruiken voor volksontwikkeling, sport en cultuur. Een multifunctioneel centrum zouden we nu zeggen. Volgens Grosheide zou de school onder meer daardoor een integrerend deel van de samenleving worden. De bewindsman bezat blijkbaar weinig voorspellende gaven, want iets als een volksuniversiteit is in Hardenberg nooit van de grond gekomen, voor de sport heeft Hardenberg diverse sporthallen gebouwd en voor cultuur is onder meer theater De Voorveghter beschikbaar.

Toen de staatssecretaris de gemeentelijke school voor mavo officieel opende – de sleutel was aangeboden door Eric Mulder, zoontje van de directeur – was het gebouw eigenlijk al te klein voor het groeiend leerlingaantal. Hij zegde echter het gemeentebestuur alle medewerking toe als er een verzoek om uitbreiding zou komen. En ook nog eens zo spoedig mogelijk. Voor de financiering zou hij een goed woordje doen bij zijn ambtsgenoten van financiën, beloofde hij.

Na de officiële opening sprak ook oud-burgemeester Slot een woordje. De opening van twee openbare scholen was volgens hem het bewijs dat de gemeenteraad van Hardenberg wel degelijk ook het openbaar onderwijs steunde. “Misvattingen die er wat dit betreft wel eens zijn geweest, missen elke grond van waarheid”, betoogde Slot.

Misschien is het beste bewijs hiervoor dat het openbaar voortgezet onderwijs in Hardenberg onlangs het 100-jarig bestaan heeft gevierd. En ook nog in goede gezondheid.