De nieuwe winkel van Harm Gort

Aan het begin van de Stationsstraat stond de eerste zelfbedieningswinkel van Hardenberg. Niet omdat de eigenaar dat zo graag wilde, maar omdat het niet anders kon. Op die plek stond kiosk De Poort van Harm Gort.

Door zijn lichamelijke handicap was hij aan een rolstoel gekluisterd en daardoor lagen de banen voor Harm Gort niet voor het oprapen. Hij was dan ook maar wat blij dat hij op 29 juli 1933 in een schuurtje naast de fietsenwinkel van zijn zwager Jan van Goor een sigarenzaakje kon beginnen. Een houten winkeltje, getiteld De Poort.

“Toen Gort daar kwam was vlakbij nog de oude Vechtarm. Die liep tot ongeveer de eerste woning aan de Sportlaan waar nu H.M. de Weerd woont. Dat was een stortplaats voor vuil en ook de slagers brachten er hun slachtafval. Een eindje verderop had je de stadsweiden, de Mars”, schreef Willem Seinen in weekblad Het Noord-Oosten.

Sindsdien is er veel veranderd: de Vecht is met een boog naar het noorden verlegd, Beter Wonen bouwde er nieuwe woningen en de huishoudschool en technische school werden er gebouwd. Tweeëndertig jaar heeft hij daar gezeten tussen zijn sigaretten, sigaren en tabak. Als iets niet binnen de reikwijdte van zijn armen lag kon je het zelf pakken. “Ga er maar bij. Kijk daar maar eens, daar zullen ze nog wel zijn…”

In 1965 liet Jan van Goor naast de kiosk een nieuw pand bouwen: boven een woonhuis, onder een winkel voor Harm Gort. “In de kiosk heeft Gort een prachtige tijd meegemaakt. We hopen maar, dat hij het in zijn nieuwe winkel nog veel prettiger zal hebben. We zullen er allemaal een beetje aan meewerken om het onze vriend naar de zin te maken”, noteerde Seinen in zijn krant.

In 1983 kreeg Gort van vrienden een receptie aangeboden omdat hij 50 jaar winkelier was. Was geweest eigenlijk, want het jubileum betekende meteen zijn afscheid. Erg lang heeft Harm niet van zijn pensionering kunnen genieten, want hij overleed in mei 1984.