Het waterschapshuis in Hardenberg

In juni 2020 is het gebouw waar de historische vereniging jaren onderdak heeft gevonden met de grond gelijk gemaakt. Het pand moet plaatst maken voor woningbouw, waardoor het historisch infocentrum met alle boeken, documenten en museale voorwerpen naar het Wilhelminaplein is verhuisd.

/

De opening van de huishoudschool

Maandag 9 mei 1960 was een grootse dag voor Hardenberg. Tenminste, in de ogen van de journalist van het Salland’s Volksblad. Die dag werd de christelijke landbouwhuishoudschool aan de Marslaan in Hardenberg geopend. Het gebouw was al een paar maanden in gebruik,

Gemaal Willem Snel

Het gemaal Willem Snel bij Gramsbergen heeft zijn letters terug. Dijkgraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen heeft de letters maandag 8 oktober 2018 onthuld, in het bijzijn van familieleden van Snel. Dit gemaal bij de Koningsbrug in Gramsbergen draagt sinds 1965 de

Opening van de Miva

Het is een groots gebeuren geworden, schreef de journalist van de Noord Oosthoek in juni 1960. Hij doelde op de officiële opening van de Miva-werkplaats in Hardenberg, de werkplaats voor mindervaliden aan de Kruserbrinkstraat (in 1971 gewijzigd in Parkweg). Staatssecretaris Bauke Roolvink

//

De opening van de openbare mavo

Wat gebeurde er in 1969? De gemeente Hardenberg kreeg een nieuwe burgemeester in de persoon van mr. L. van Splunder (Leo, maar toen werd de burgemeester nog niet bij zijn voornaam genoemd), gereformeerd-Hardenberg vierde de ingebruikname van gemeenschapscentrum De Schakel, Wilma Zemmelink

De stadspompen

Dé nieuwsbronnen van Hardenberg waren in het verleden niet de regionale weekbladen als De Vechtstreek of het Salland’s Volksblad, wat menigeen zou denken. Nee, het nieuws werd vergaard en doorgegeven bij de pompen. De stadspompen, wel te verstaan. Er waren wel enkele

/

School met de bijbel

Het is een van de oudste gebouwen in Hardenberg (meer dan 125 jaar oud), maar het staat niet op de gemeentelijke monumentenlijst: de werkplaats van de firma Vasse aan de Lage Doelen. Het is ook niet echt een mooi gebouw. Wel ziet

Psalm 127 op een gevelsteen

“Als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter”. Een gedeelte uit Psalm 127, te vinden op een steen in het steegje dat van de Hardenberger Markt naar de Voorstraat loopt. In vroeger jaren noemde men die plek, de kruising