Brandkastkraker opgepakt

Een inbreker die probeerde de brandkast te kraken in het kantoor van de Nederlandse Heidemij aan de Bruchterweg in Hardenberg, is op de vlucht door een politiekogel geraakt. Zijn inbrekersgereedschap moest hij achterlaten.

Dat is zo’n beetje het verhaal in de lokale pers over een inbraak en een schietpartij, eind september 1965. In de Tubantia van 30 september stond het wat uitgebreider.

“Een beruchte Utrechtse inbreker, specialist in het kraken van brandkasten, heeft in Hardenberg zijn Waterloo gevonden. Dinsdag was hij samen met een collega-inbreker naar Hardenberg gekomen. Een surveillerende agent van politie (26 jaar) trof hem daar aan.
Het was omstreeks half twaalf ‘s nachts. De agent keek door het raam van het houten noodkantoor van de Nederlandse Heidemij en zag hem staan, gebukt voor de brandkast, bezig het slot van de stalen deur open te boren. In de brandkast lag een heel kapitaal, f 46.000, dat er juist die dag was ingelegd om aan het personeel te worden uitbetaald.

Er brandde geen licht in het kantoor aan de Bruchterweg, maar het was er licht genoeg, door ‘t schijnsel van de straatlantaarn die de gehele nacht voor het gebouw blijft branden.
De blik van de agent in het kantoor was een routineblik. Drie keer was er al ingebroken in hetzelfde gebouw, een reden voor de politie extra aandacht aan het kantoor te schenken.
De jeugdige agent bedacht zich geen moment. Hij trok zijn pistool, sloeg een ruit in, stak het pistool door het ontstane gat dreigend in de richting van de inbreker. “Hier naar toe komen”. luidde het bevel. De inbreker bleek echter daartoe niet terstond bereid, waarop de agent een waarschuwingsschot loste over de man heen. Dit schot bracht de indringer tot andere gedachten. ,,Niet schieten! Niet schieten! Ik kom naar de voordeur!”

Ontsnapt
Uiteraard kwam hij niet maar probeerde hij via de achterdeur te ontsnappen. De agent had dat wel gedacht en loste tot twee keer toe een waarschuwingsschot toen de inbreker probeerde naar de Burgemeester Schuitestraat te ontsnappen. De man liep zich echter vast bij de afrastering van het sportveld van de HBS Jan van Arkel. De agent schoot nu voor de vierde keer: geen waarschuwingsschot maar gericht. Hij raakte de brandkastkraker in de heup. Toen hij de man onderzocht zag hij dat deze bloed op zijn kleding had. Hij riep om hulp, maar niemand die hem hoorde. Hierop rende de agent naar de portiersloge van de Wavin, 300 meter verderop. De hulp kwam, maar toen men de gewonde wilde helpen bleek de vogel gevlogen in een auto die voor de HBS stond geparkeerd.

De politie liet het er niet bij zitten en ging op speurtocht. In de tas met inbrekersgereedschap die de brandkastkraker had achtergelaten stond een naam, een straat en een huisnummer. Via het Centraal Bevolkingsregister in Den Haag wist men de eigenaar te achterhalen, omdat een dergelijke straat alleen in Utrecht voorkwam. De eigenaar was inmiddels verhuisd naar Gorkum, maar uit het verhoor bleek dat hij niets met de zaak te maken had. De tas had hij tijdens de verhuizing aan de straat gezet. De politie vond de vuilnisman die tijdens de verhuisdag de vuilnis had opgehaald. Volgens de vuilnisman had een jongetje de tas gepakt die daarna die en die straat was ingerend. In die straat woonden twee beroepsinbrekers, wist de politie. Eentje stond bekend als expert in het kraken van brandkasten.

Groot succes
“Men trof de man, de 33-jarige M.W. aan, zittende aan de tafel. Op de heup had hij een grote pleister, vanwege de schotwond. De man gaf dan ook toe in Hardenberg zijn slag te hebben willen slaan. Met zijn arrestatie is zo goed als zeker een van de meest beruchte brandkastkrakers ingerekend. Bovendien verwacht men dat een bestaand inbrekerscomplot in Utrecht nu kan worden opgerold. De gearresteerde heeft samen met anderen al heel wat inbraken op zijn geweten. Toen hij de laatste keer werd veroordeeld prijkten er op zijn dadenlijstje 113 inbraken en 23 brandkastgevallen. Sindsdien heeft hij zich alweer aan 13 inbraken schuldig gemaakt, zoals hij zelf verklaarde. Men verwacht dat zijn maat, die hem in Hardenberg heeft geholpen, vanmiddag kan worden gearresteerd. Voor de Hardenbergse politie betekent deze arrestatie een groot succes.”