/

25 jaar HGV

Deze foto is gemaakt in 1971, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van gymnastiekvereniging HGV uit Hardenberg. Van links naar rechts gymleraar Gezinus Prins uit Dalen en vervolgens de bestuursleden Willy Bekker, Jennie Waterink, Jan Potgiesser, Jan Bennink, Dicky van der Veen en Jan Kerkdijk.
Het bestuur recipieerde in Zaal Potgiesser aan de Markt. Dat was niet verwonderlijk, want daar werden de jaarlijkse uitvoeringen ook gehouden en eigenaar Jan Potgiesser was vanaf de oprichting voorzitter van de vereniging.

Twee verenigingen
Na de Tweede Wereldoorlog had je twee gymverenigingen in Hardenberg: het christelijke DOS (Door Oefening Sterk) en het openbare HGV (Hardenbergse Gymnastiek Vereniging). HGV is in 1946 opgericht op voorstel van de Sportclub Hardenberg, die toen bestond uit de voetbalvereniging HVC en zwem- en poloclub De Grunte. De 80 gymnasten onder leiding van instructeur S. Dijkstra uit Almelo waren eerst ondergebracht in de landbouwhuishoudschool aan de Lage Doelen. Daarna vond men onderdak in de mulo aan de Gramsbergerweg, garage Smit op de Brink, de deel van Baarslag aan de Eiermarkt en de voormalige lagere school aan het Wilhelminaplein. Totdat in 1956 de echtgenote van burgemeester Van Oirschot de eerste gemeentelijke gymzaal aan de Prengerlaan opende, waar de inmiddels 300 leden van HGV een permanente plek vonden. Instructeur Dijkstra moest in 1964 vanwege gezondheidsproblemen bedanken. Hij werd opgevolgd door Gezinus Prins die op zijn beurt in 1973 plaats maakte voor Klaas Loer.

Receptie
Tijdens de receptie in 1971 werd door burgemeester Van Splunder de ere-vaan van de gemeente Hardenberg aangeboden aan voorzitter Potgiesser, die ook een persoonlijk cadeau kreeg van medebestuurslid Jan Bennink, omdat hij al die 25 jaren de voorzittershamer had gehanteerd. En er was een attentie voor het erelid Woltman, “die vanuit zijn woonplaats Ommen de gelederen van HGV altijd trouw is gebleven”, schreef journalist Seinen van het Noord-Oosten.

Op het moment dat het 25-jarig bestaan werd gevierd was de gymzaal aan de Prengerlaan niet langer de enige plek waar gym- en turnlessen werden gegeven. Sinds 1970 werd er ook gegymd in een sportzaal in het Hazenbos in Heemse en het Verenigingsgebouw aan de Hoogenweg.

In 1976, bij het 30-jarig bestaan, zei het toenmalige bestuurslid Willy Diepenveen-Bekker: “HGV is een bloeiende vereniging. Het ledental groeit enorm.” Op dat moment telde de vereniging 325 leden. Nu, anno 2018, is van de gymverenging HGV niets meer over.